Fysik, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00 Hvad skal jeg betale?

Om faget

Formålet med fysik er at styrke dine kompetencer i forhold til at kunne identificere og opstille modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener og sammenhænge. Fysik er nemlig et middel til at forstå verden gennem begreber og modeller.

Ud fra kendskabet til et bredt udvalg af fysiske modeller og arbejdet med forskellige eksperimenter lærer du at forklare fysiske processer og fænomener. Det kan fx være, de nyeste astronomiske opdagelser og kosmologiske teorier, radioaktivitet eller simple elektriske kredsløb.

Du lærer at opstille og udføre egne fysiske eksperimenter og at analysere og beskrive dine resultater.


Læs mere her